Schoolcommissie

De schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken.  Een van de algemene taken van de schoolcommissie is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school. (b.v. onderwijsvisie, identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Zij stelt jaarlijks in overleg met de directeur een begroting op ( van de ouderbijdrage)en kan, onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, uitgaven doen ten laste van de ouderbijdragen.

In het “Reglement Schoolcommissie” staat aangegeven hoe de schoolcommissie zal functioneren.

 

Suzanne Parmentier

Voorzitter    

suzanneparmentier@hotmail.com

Elisabeth Bouma 

Secretaris 

elisabeth_jongeling@hotmail.com

Boukje Hiemstra

Penningmeester   

sc.dewelle@outlook.com

Geert Veenstra

Bouw en oud papier

gveenstra34@hotmail.com

Floris Postma Algemeen

 fppoztma@gmail.com