Schooltijden

Schooltijden

 

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

08.15 – 14.00

08.15 – 14.00

Dinsdag

08.15 – 14.00

08.15 – 14.00

Woensdag

08.15 – 14.00

08.15 – 14.00

Donderdag

08.15 – 14.00

08.15 – 14.00

Vrijdag

08.15 – 12.00

08.15 – 14.00

 

Groep 1 is op vrijdag vrij. Voor schooltijd is er ‘s morgens toezicht op het plein van 8.00 - 8.15 uur. Vanaf deze tijden zijn de kinderen welkom op school. De deur van de kleuteringang gaat 8.05 uur open. Ouders van groep 1 en 2 brengen hun kind in de klas en nemen hier afscheid. (In tút en derút !). Op de inloopdagen (zie Ouderportaal) mogen de ouders/verzorgers/ oppas hun kind in de school brengen en mogen tot 8.45 in de klas blijven. Halverwege het schooljaar van groep 2 stimuleren we de kinderen om zelfstandig in school te gaan ter voorbereiding op groep 3.. Voor groep 3 t/m 8 gaat de schoolbel om 8.10 uur. Om 8.15 uur gaat de schoolbel voor de tweede keer. Dat is het sein dat iedereen in de klas aanwezig is, zodat we kunnen beginnen met de les.

 

De groepen 3 t/m 8 hebben van 10.00 - 10.30 uur pauze. Ze spelen onder toezicht op het plein. De kinderen van groep 1 en 2 hebben elke morgen een fruitkwartiertje. Dan kunnen ze hun fruit of boterham opeten.