Aanmelden

De aanmelding van nieuwe leerlingen

Wij stellen het zeer op prijs als ouders/verzorgers hun kind tijdig aanmelden. Het aanmeldformulier staat op de website en kan ten allen tijde op school worden opgehaald bij leerkracht of de directeur. U kunt ook altijd even een mail sturen om dit te vragen. Bij de peuterschool liggen ook aanmeldingsformulieren. Dit tijdig aanmelden is van belang om de kennismaking goed te kunnen plannen, terwijl we tevens rekening kunnen houden met de te verwachten groepsgrootte. Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn. Bij nieuwe leerlingen zal de directeur een kenningsmakingsafspraak maken op school. Daarna mogen de leerlingen 3 ochtenden komen kennismaken met de toekomstige klas en de nieuwe leerkracht. Bij een inschrijving van uw tweede kind zal de leerkracht van groep 1 een kennismakingsafspraak maken op school. Kinderen kunnen worden toegelaten als ze vier jaar zijn. We gaan er wel van uit dat uw kind zindelijk is. De ouders/verzorgers dienen de grondslag en doelstelling van de school te onderschrijven. In bepaalde gevallen kan, alvorens tot toelating over te gaan, worden bekeken of de school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een bepaalde leerling heeft. Zes weken voor de zomervakantie worden er in principe geen nieuwe leerlingen meer toegelaten. Ook is het voor een kind niet altijd leuk om vlak voor Sinterklaas of Kerst op een nieuwe school te beginnen. In overleg met de leerkracht van groep 1 worden de proefdraaidagen en het starten van een nieuwe leerling besproken.