Schoolgids

Beste ouders,

Hieronder vindt u de schoolgids van CBS De Welle voor het schooljaar 2023-2024. De gids is bedoeld voor iedereen die informatie over onze school wil hebben. Dus vooral voor ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor ouders die overwegen om hun kind(eren) aan te melden op onze school.

We hopen dat u deze schoolgids met belangstelling zult lezen.
Heeft u nog vragen? U bent altijd op school welkom voor een toelichting of stuur ons een email.

Met vriendelijke groeten,

Team CBS De Welle