Fusieproces loopt, mogelijkheid om lid te worden om mee te beslissen

3 april 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op dit moment is PCBO Ferwerderadiel bezig met een fusieproces met PCBO Dantumadiel. Door lid te worden, kunt u uw betrokkenheid bij deze eventuele fusie versterken. Leden van onze vereniging worden op de hoogte gehouden. Met elkaar kunnen wij de identiteit en de ontwikkelingen van onze scholen vormgeven. Wij stellen het daarom zeer op prijs dat ouders lid willen worden van de vereniging. U kunt alleen als lid uw stem laten horen en hierin meebeslissen (zie bijlage).

Namens de GMR,

Marja de Graaf

Lees meer