Schoolcommissie
De schoolcommissie bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken. Een van de algemene taken van de schoolcommissie is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school. (b.v. onderwijsvisie, identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Zij stelt jaarlijks in overleg met de directeur een begroting op ( van de ouderbijdrage)en kan, onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, uitgaven doen ten laste van de ouderbijdragen.
In het “Reglement Schoolcommissie” staat aangegeven hoe de schoolcommissie zal functioneren.

De schoolcommissie bestaat uit:
Hilda Terpstra Voorzitter e.terpstra811@upcmail.nl
Elly Reitsma Secretaris e.reitsma4@kpnplanet.nl
Johanna v.d. Land Penningmeester johanna_land@hotmail.com
Geert Veenstra Bouw gveenstra34@hotmail.com
Arie Schregardus Bouw- en oud papier arie_froukje@upcmail.nl