Welkom op de website van CBS De Welle
Dit is de officiële site van de christelijke basisschool CBS De Welle in Burdaard, onderdeel van PCBO Ferwerderadiel. Wij zitten in een prachtig nieuw gebouw met moderne faciliteiten. Digitale schoolborden, zelfstandige werkruimtes en moderne schoolmethoden en een continue ontwikkeling ten aanzien van ons onderwijsaanbod. Dat is waar wij als school voor staan. We zijn een school met ongeveer 130 kinderen.

Op onze website vindt u informatie, foto's van activiteiten en allerlei nieuws omtrent onze school.

Als u uw zoon en/of dochter wilt aanmelden vragen we u het aanmeldingsformulier tijdig op school aan te leveren:

Aanmeldingsformulier CBS De Welle.doc
Spotlight
08
19 november kunt u inloggen via het Ouderportaal
Meer informatie krijgt u via de mail.
Inlog Ouderportaal

10 minutengesprekken groep 1 t/m 7
11 februari 18:50 t/m 21:00

10 minutengesprekken 1 t/m 7
14 februari 18:50 t/m 21:00

PCBO dag leerkrachten Kinderen vanaf 12:00 vrij
6 maart 12:00 t/m 14:00

Ouderavond Meldknop pesten (meldknop M5)
12 maart 19:30 inloop

Schoolviering Groep 8
22 maart 11:25 t/m 11:45

Schoolviering groep 3
1 april 11:25 t/m 11:45

Alle kinderen vrij Scholing Kanjertraining
8 april 8:15 t/m 14:00

Schoolfotograaf
23 mei om 8:15 uur

Schoolviering groep 1
24 mei 11:25 t/m 11:45

We gaan weer naar school

Beleidsplan en protocol andere tijden.pdf

schoolgids 2018-2019.pdf

Kalender 2018-2019.pdf